Wat ik belangrijk vind bij de uitvoering van uw (de klant zijn) opdracht:

Onafhankelijk - Ik sta aan uw (de klant zijn) kant en bepaal vanuit dat standpunt wat er nodig is. Met geen enkele leverancier uit mijn uitgebreide netwerk heb ik commerciële bindingen, zoals bijvoorbeeld targets en/of omzetverplichtingen. Hierdoor is een onafhankelijk opstelling mogelijk bij het geven van mijn advies. Worden er uiteindelijk zaken geleverd door toeleveranciers dan zal  mijn rol en de financiën volledig transparant zijn.

Projectmatig - Iedere opdracht is maatwerk, dus ook uw opdracht. Mijn aanpak is altijd op een projectmatige manier en ga daarbij uit van een verander traject. De manier waarop het project uitgevoerd word is afhankelijk van de gegeven omstandigheden, zoals grootte van het bedrijf, aantal betrokken mensen, aanwezige kennis, cultuur, budget, verwachtingen, doelen etc. Alles in samenspraak met u (de klant).

Duidelijk - Alles wat ik doe moet voldoen aan uw (de klant zijn) verwachtingen. Het is dus van groot belang dat er duidelijkheid is over wat ik voor u (de klant) doe. Ik zal dan ook regelmatig vastleggen wat er afgesproken is en de voortgang hierover terugkoppelen. Hierbij moet niet direct aan tijdverslindende dikke rapportages gedacht worden, maar meer aan een pragmatische aanpak, waarbij ik veel gebruik maak van een digitaal of interactief bord.

Betaalbaar - Het streven is altijd naar een betaalbare oplossing. Het is dan ook altijd belangrijk om in een vroeg stadium een indicatie te hebben van het  beschikbare budget. Daardoor worden te hoge verwachtingen in combinatie met een beperkt budget voorkomen of in een gunstiger geval is het mogelijk meerdere alternatieven voor te leggen voor het zelfde budget of zelfs een lager budget.

Kwaliteit - Kwaliteit is het voldoen aan de eisen en behoeften die u (de klant ) heeft. Ik zal er alles aan doen om dit op een zo hoog mogelijk niveau te realiseren. Echter, als ik hier niet aan kan voldoen dan doe ik het liever niet. Het kan wel eens gebeuren dat ik een negatief advies geef en daarmee niet uw (de klant zijn) opdracht krijg, maar u (de klant) wel geholpen bent (is).

Kennis - Om advies te kunnen geven over de mogelijkheden en de beperkingen van het internet besteed ik gemiddeld 1 dag per week aan het uitbreiden en actualiseren van kennis. Ik bezoek beurzen, praat met leveranciers, volg trainingen, onderzoek/vergelijk  nieuwe of bestaande producten/diensten, lees over diverse onderwerpen (boeken, nieuwsbrieven en internet)

Mocht u na het lezen van mijn aanpak geïnteresseerd zijn in een geheel vrijblijvend gesprek neem dan contact met mij op.