Winst maken is belangrijk voor continuïteit. Meer winst maken kan door marketingactiviteiten met als doel om meer omzet te genereren. Wilt u meer weten over internet marketing klik dan hier.

Meer winst kan ook gemaakt worden door efficiënter te werken, waardoor er met minder mensen hetzelfde werk of met evenveel mensen meer werk verricht word. Bij het efficiënter werken wordt naast het optimaliseren van procedures en instructies ook vaak gekeken hoe handelingen geautomatiseerd kunnen worden. Internet is daar tegenwoordig een belangrijk hulpmiddel bij.

De rol van Kerseboom Advies; Ik kan voor u 1 of meerdere afdelingen doorlichten/beoordelen of er nog ruimte zit in de werkwijze. Ook kan ik voor u bekijken welke handelingen eventueel te automatiseren zijn en in hoeverre internet/intranet daarbij een rol kan spelen.

Ik kan het hele (of deel van) het veranderingstraject begeleiden/aansturen in samenspraak met u. Indien automatisering gewenst is kan ik voor u oplossingen/leveranciers selecteren.

Meer informatie over mijn werkwijze vindt u hier.

Ook het verzorgen van maatwerk trainingen is mogelijk. Klik hier voor meer informatie over trainingen.