Er zijn bedrijven die hun gegevens al een keer zijn kwijtgeraakt en er zijn bedrijven die hun gegevens kwijt gaan raken.

Tot welke groep behoort u?

Als u tot de eerste groep behoort dan weet u hoeveel ellende dat heeft gegeven en zorgt u er waarschijnlijk voor dat u dat nooit meer gaat overkomen.

Als u tot de tweede groep behoort dan weet u nog niet hoeveel ellende het verliezen van uw data kan veroorzaken. Verlies van data kan zulke ernstige gevolgen hebben dat zelfs faillissement niet uitgesloten is.

Probeert u het volgende eens voor te stellen:
Uw PC/server wordt gestolen, u heeft waterschade of brand of u harde schijf is eenvoudig gecrashed. Kortom u heeft van het een op het andere moment niet meer de beschikking over de data waarop uw bedrijf draait!
Wat betekent dat voor u?
Wat zijn de gevolgen?
Hoelang denkt u dat nodig is om van een dergelijke situatie te herstellen?
En bedenk dan dat deze situatie zeer realistisch is.

Iedereen moet zich realiseren dat een backup maken van de data van levensbelang is voor de continuïteit van zijn bedrijf.
Online Backup is daarvoor de ideale oplossing. Het maken van de Backup gaat automatisch volgens een door u van te voren opgesteld schema. De Backups worden op een externe server versleuteld opgeslagen en zijn op ieder moment bereikbaar voor u. Dus ook geen zorgen meer over de plek waar u de Backup moet bewaren.

De rol van Kersboom Advies; Ik kan u helpen bij het inschatten van de risico's, wat verder gaat dan alleen de data, en een plan van aanpak met u maken in geval van een calamiteit.

Waarin o.a. aandacht voor:

  • de hardware
  • de software
  • de data

Wilt u meer weten over de mogelijkheden?   Neem dan contact met mij op