Op alle aanbiedingen en overeenkomsten zijn de algemene voorwaarden van FENIT, gedeponeerd ter Griffie van de Arrondissementsrechtbank te Den Haag op 3 juni 2003 onder nummer 60/2003 van toepassing.

 

 

Klik op de afbeelding voor meer informatie over ICT~Office.

 

ICT office