Vrijwel altijd worden er gegevens over de website opgeslagen, zoals bijvoorbeeld het aantal bezoekers. Beschikt u over die informatie?

Meten is weten!

Zo ja, dan kunt u met deze informatie inschatten of de website doet wat u verwacht. Er is verschillende software voor rapportage. Meestal levert de hosting provider al een basis rapportage mogelijkheid, maar er zijn ook uitgebreidere versies. Er is wellicht meer informatie over de bezoekers op uw website bekend dan u nu weet.
Door de informatie te analyseren en te interpreteren kan bepaald worden of de website voldoet of dat er acties nodig zijn.